نویسنده = حسن رنجبر
تعداد مقالات: 3

1 اندازه‌گیری و ارزیابی پرتوزایی طبیعی خاک شهر تهران
حسن رنجبر*؛ علی یوسفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (331.4 K)

2 بررسی اثر نوع و ضخامت فیلتر تیوپ اشعه ایکس بر کیفیت و شدت طیف
حسن رنجبر*؛ محسن محرابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (380.05 K)

3 مقایسه دزیمتریک رادیونوکلیدهای Ho ،153Sm166 و Lu177 مورد استفاده درتسکین درد متاستاز استخوان
حسن رنجبر؛ علی بهرامی سامانی *؛ محمد قنادی مراغه
مشاهده مقاله