نویسنده = یحیی صادقی
تعداد مقالات: 3

1 بررسی پروب لانگمویر وتحلیل منحنی مشخصه جریان ولتاژ توسط کد محاسباتی
یحیی صادقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (335.83 K)

2 طراحی و ساخت سامانه تشخیص مغناطیسی توکامک الوند
فریدالدین صدیقی*، یحیی صادقی، حسین رسولی، میرمحمدرضا سیدحبشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

3 توسعه الگوریتم جهت توموگرافی تابش های ایکس نرم در توکامک الوند
مهسا معظمی قمصری*، محمد ترکیهای اصفهانی، یحیی صادقی، چاپار رسولی، بنفشه پورشهاب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.58 MB)