نویسنده = پیوند طاهرپرور
تعداد مقالات: 2

1 ارزیابی روش سه بازه ی انرژی برای اصلاح پراکندگی تصاویر SPECT با استفاده از کد مونت کارلوی GATE
علیرضا صدرممتاز؛ پیوند طاهرپرور؛ آسانا نظری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (488.45 K)

2 ارزیابی نقش متمرکزکننده در نازل پروتون درمانی با استفاده کد شبیه سازی GATE
هانیه مهری*؛ پیوند طاهرپرور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (606.91 K)