نویسنده = نیلوفر یزدانی احمدآبادی
تعداد مقالات: 1

1 جداسازی انتخابی تلوریم از محلول فروشویی لجن مس آندی با استفاده از غشای مایع توده ای چند مرحله‌ای با استفاده از استخراج‌کننده TBP
نیلوفر یزدانی احمدآبادی؛ محسن خردمند سعدی؛ امیر چرخی؛ ساره عماری اله یاری*
مشاهده مقاله