نویسنده = غلامرضا جهانفرنیا
تعداد مقالات: 3

1 بررسی جامع اثر نشت پمپ مدار خنک کننده در حوادث شدید بر روی طراحی Core Catcher
نویسندگان: هستی نصیری*؛ فرامرز یوسف پور؛ غلامرضا جهانفرنیا؛ کاوه کریمی
مشاهده مقاله

2 بررسی عملکرد ترمومکانیکی میله سوخت راکتور VVER در حادثه LOCA با استفاده از کد
معصومه دهقانیزاده؛ غلامرضا جهانفرنیا؛ محسن خردمند سعدی*
مشاهده مقاله

3 تحلیل ترموهیدرولیکی راکتور مینیاتوری بر حسب پارامترهای بدون بعد با روش عددی
محمد آهنگریان؛ غلامرضا جهانفرنیا؛ جلیل جعفری
مشاهده مقاله