نویسنده = سمیرا فقیه
تعداد مقالات: 1

1 تاثیر میدان مغناطیسی خارجی بردینامیک الکترون در برهمکنش لیزر-پلاسما
سید ابوالفضل قاسمی*؛ سمیرا فقیه؛ سید ابوالفضل قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (278.42 K)