نویسنده = شهزاد فیضی
تعداد مقالات: 2

1 ساخت نانو سنسورهای جدید مغناطیسی بر پایه گرافن اکسید و اکسید آهن برای اندازه گیری آهنگ دز تشعشع گاما
شهزاد فیضی*؛ انیتا عالیپور؛ پرویز اشتری؛ میلاد سمیعی متین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (486.28 K)

2 تولید رادیونوکلئید ید-124 از هدف تلوریم-124 غنی سازی شده در ایران
پرویز اشتری*؛ سید یوسف فضائلی حسینی نژاد؛ غلامرضا اصلانی؛ شهزاد فیضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (385.27 K)