نویسنده = حسن یوسف نیا
تعداد مقالات: 4

1 بهره­گیری از روش ستونی در تعیین ضریب توزیع کبالت در خاک
سمانه ذوالقدری*، امیر مسعود طاهریان، علی مالکی، حسن یوسف نیا، زهرا شیری یکتا، سمانه صرفی، حسن آقایان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

2 مدل سازی پراکنش زیستی ترکیب نشاندار [64Cu]Cu-NODAGA-RGD-Bombesin در موش­های توموری
نعیمه امرایی*، بهروز علیرضاپور، اصغر حدادی، سمانه ذوالقدری، حسن یوسف نیا، فاطمه شاکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)

3 تولید، کنترل کیفی و مطالعه توزیع زیستی رادیو ایمونوکنژوگه 67Ga-CHX-A''-DTPA-Rituximab به منظور تصویر برداری از لنفوم غیر هوچکین
بهروز علیرضاپور*، محمد علیزاده، فاطمه شاکری، حسن یوسف نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)

4 تولید، کنترل کیفی و مطالعه توزیع زیستی رادیو ایمونوکنژوگه 67Ga-Bn-DOTA-antiCD20 به منظور تصویر برداری از لنفوم غیر هوچکین
بهروز علیرضاپور*، محمد علیزاده، سمانه ذوالقدری، حسن یوسف نیا، نعیمه امرایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)