نویسنده = علیرضا صدر ممتاز
تعداد مقالات: 3

1 بررسی تاثیر انرژی باریکه‌ی فوتونی، در برآورد بهبود دز تومور بارگذاری شده توسط نانوذرات میله‌ای و کروی شکل ید، گادولینیوم و لوتشیم با استفاده ازکد MCNPX
نرجس دلیلی*؛ علیرضا صدر ممتاز؛ محمد رستمی ملومه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (364.51 K)

2 ارزیابی دز جذبی استخوان برای رادیونوکلئیدهای گسیلنده بتا با استفاده از فانتوم وکسلی انسانی بوسیله شبیه‌سازی GATE
مازیار محمدی قلعه بین*؛ علیرضا صدر ممتاز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (262.4 K)

3 تغییراتی در یک PET Scanner برای انجام PEPT
علیرضا صدر ممتاز
مشاهده مقاله