نویسنده = شهریار بدیعی
تعداد مقالات: 2

1 بررسی فرآیندها و ذرات باردار موثردر تشکیل حباب در آشکارسازهای قطره ی فوق گرم با استفاده از ابزار شبیه سازی Geant4
غلامرضا رئیس علی* ، شهریار بدیعی، امیر مصلحی، پیمان رضاییان، محمدرضا کاردان، غلامرضا رئیس علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.49 K)

2 بررسی برازش منحنی پاسخ دزیمتر پرسپکس و تصحیح آن
الهام عدالتخواه*، شهریار بدیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (853.7 K)