نویسنده = حمید سپهریان
تعداد مقالات: 5

1 تاثیر افزودنی تریپولی بر استحکام فشاری بلوک های سیمانی حاوی رزین کاتیونی AmberLite™ IRN97 H
رضا داورخواه* ، مریم توسلی، زهرا بامشاد، محمد صمدفام، حمید سپهریان، بهمن سلیمانزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (407.4 K)

2 تاثیر افزودنی تریپولی بر قابلیت فروشویی سزیم از بلوک های سیمانی حاوی رزین های AmberLite™ IRN97 H
رضا داورخواه* ، مریم توسلی، زهرا بامشاد، محمد صمدفام، حمید سپهریان، بهمن سلیمانزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.72 K)

3 بررسی جذب و تثبیت استرانسیم توسط زئولیت آنالسیم اصلاح‌شده با سرب هگزاسیانوفرات
نسیم قیصر سلوط، آرمن آوانس، حمید سپهریان، رضا داورخواه، جواد فصیحی، علی یداللهی* ، علی یداللهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (547.88 K)

4 بررسی فروشویی سزیم از فرم پسماند شیشه-سرامیک حاوی زئولیت مصرف شده
محمدرضا واثقی، علی یداللهی*، حمید سپهریان، امیرسعید شیرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

5 تثبیت پسماند پرتوزای تغلیظ شده نیروگاه هسته ای بوشهر در ماتریس شیشه
مهدی خطیریان، حمید سپهریان، محمد صمدفام، علی یداللهی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (985.99 K)