نویسنده = جابر صفدری
تعداد مقالات: 15

1 بهینه سازی یک آبشار مخروطی با استفاده از الگوریتم علف‌هرز (IWO) برای سیستم های چند جزئی با استفاده با اصلاح اثر چشمه خوراک یک ماشین سانتریفیوژ
صادق یوسفی نسب* ، مسعود خواجه نوری، جابر صفدری، جواد کریمی ثابت، محمد حسین عسکری، محمد حسن ملاح، صادق یوسفی نسب، محمد حسین عسکری، محمد حسن ملاح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (448.44 K)

2 بررسی اثر حضور گاز سبک نیتروژن همراه با گاز زینان در یک روتور سانتریفیوژ با روش مستقیم مونت کارلو و تابع توزیع بولتزمن
صادق یوسفی نسب* ، مسعود خواجه نوری، جابر صفدری، جواد کریمی ثابت، محمدحسن ملاح، محمد حسین عسکری، صادق یوسفی نسب، جابر صفدری، محمد حسین عسکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (541.27 K)

3 شبیه سازی فضای کل بین روتور و بدنه یک ماشین سانتریفیوژ با استفاده از روش DSMC
صادق یوسفی نسب* ، جابر صفدری، جواد کریمی ثابت، محمدحسن ملاح، مسعود خواجه نوری، محمد حسین عسکری، حامد واحدی، صادق یوسفی نسب، جابر صفدری، محمد حسین عسکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (437.65 K)

4 مطالعه استقلال از شبکه و بررسی اثر تغییرات پارامترهای هندسی در شبیه سازی عددی رفتار گاز در ماشین سانتریفیوژ گازی با مدل متقارن محوری
وحید رفیعی* ، محمدحسین عسکری، جابر صفدری، محمدحسن ملاح، محمدحسین عسکری، جابر صفدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (540.29 K)

5 حل تحلیلی معادله توزیع غلظت در سیستم های چندجزیی
وحید رفیعی* ، سید جابر صفدری، محمدحسن ملاح، محمد حسین عسکری، صادق یوسفی نسب، محمدرضا فرد کاشانی، جابر صفدری، محمدحسین عسکری، صادق یوسفی نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (452 K)

6 مدل‌سازی جریان گاز در سانتریفیوژ گازی با مدل جریان خالص محوری
محمد مهدی شادمان* ، محمد رضا فرذ کاشانی، جابر صفدری، محمد مهدی شادمان، جابر صفدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (356.38 K)

7 شبیه‌سازی سه‌بعدی پمپ مولکولار یک ماشین سانتریفیوژ با شیارهای مختلف با حلگر مولکولی dsmcFoam
مسعود خواجه نوری* ، جابر صفدری، صادق یوسفی نسب، محمدحسن ملاح، محمد حسین عسگری، مسعود خواجه نوری، جابر صفدری، صادق یوسفی نسب، محمد حسین عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (697.86 K)

8 پیش بینی ضرایب نفوذ و ویسکوزیته ایزوتوپ های گاز زنون، هگزافلوراید تلوریم با استفاده از خواص میکروسکوپیک آن
مسعود خواجه نوری* ، جابر صفدری، صادق یوسفی نسب، محمدحسن ملاح، محمد حسین عسگری، مسعود خواجه نوری، جابر صفدری، صادق یوسفی نسب، محمد حسین عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399.92 K)

9 بهینه سازی پارامترهای هندسی و عملیاتی پمپ مولکولار ماشین سانتریفیوژ با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری
مسعود خواجه نوری* ، جابر صفدری، صادق یوسفی نسب، محمدحسن ملاح، محمد حسین عسگری، مسعود خواجه نوری، جابر صفدری، صادق یوسفی نسب، محمد حسین عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (496.4 K)

10 شبیه سازی سه بعدی جریان گاز درون لوله‌های گازرسانی ماشین سانتریفیوژ با نرم افزار FLUENT
حامد واحدی* ، سید جابر صفدری، محمد حسن ملاح، محمدحسین عسکری، حامد واحدی، جابر صفدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (479.57 K)

11 بررسی تاثیر تابع D در غنی‌سازی ایزوتوپ‌های میانی تلوریم با استفاده از آبشار مربعی
سجاد خوشه چین* ، فاطمه منصورزاده، جابر صفدری، محمدحسن ملاح، سجاد خوشه چین، جابر صفدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (553.16 K)

12 مقایسه غنی‌سازی ایزوتوپ‌های میانی و انتهایی تنگستن با استفاده از آبشار مربعی
سجاد خوشه چین* ، فاطمه منصورزاده، جابر صفدری، محمدحسن ملاح، سجاد خوشه چین، جابر صفدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (507.18 K)

13 بررسی و مقایسه آبشار‌های مخروطی و مربعی‌شده سه-بخشی در غنی‌سازی ایزوتوپ پایدار 130Te
سیده لیلا میرمحمدی، جابر صفدری، محمدحسن ملاح، سجاد خوشه چین، سیده لیلا میرمحمدی، جابر صفدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (617.82 K)

14 تعیین مشخصات آبشار مربعی‌شده سه-بخشی بهینه با مرحله ورود خوراک در بخش میانی جهت غنی‌سازی ایزوتوپ پایدار 132Xe
سیده لیلا میرمحمدی، جابر صفدری، محمدحسن ملاح، فرزانه اعزازی، سجاد خوشه چین، سیده لیلا میرمحمدی، جابر صفدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (827.75 K)

15 بررسی نحوه تاثیر گذاری محفظه محصول و جداسازی بر یکدیگر در یک ماشین سانتریفیوژ گازی در شرایط سه بُعدی با روش DSMC
صبا باصیری*، سید محمد قریشی، جابر صفدری، صادق یوسفی نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1016.87 K)