نویسنده = صادق یوسفی نسب
تعداد مقالات: 8

1 بهینه سازی یک آبشار مخروطی با استفاده از الگوریتم علف‌هرز (IWO) برای سیستم های چند جزئی با استفاده با اصلاح اثر چشمه خوراک یک ماشین سانتریفیوژ
صادق یوسفی نسب* ، مسعود خواجه نوری، جابر صفدری، جواد کریمی ثابت، محمد حسین عسکری، محمد حسن ملاح، صادق یوسفی نسب، محمد حسین عسکری، محمد حسن ملاح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (448.44 K)

2 بررسی اثر حضور گاز سبک نیتروژن همراه با گاز زینان در یک روتور سانتریفیوژ با روش مستقیم مونت کارلو و تابع توزیع بولتزمن
صادق یوسفی نسب* ، مسعود خواجه نوری، جابر صفدری، جواد کریمی ثابت، محمدحسن ملاح، محمد حسین عسکری، صادق یوسفی نسب، جابر صفدری، محمد حسین عسکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (541.27 K)

3 شبیه سازی فضای کل بین روتور و بدنه یک ماشین سانتریفیوژ با استفاده از روش DSMC
صادق یوسفی نسب* ، جابر صفدری، جواد کریمی ثابت، محمدحسن ملاح، مسعود خواجه نوری، محمد حسین عسکری، حامد واحدی، صادق یوسفی نسب، جابر صفدری، محمد حسین عسکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (437.65 K)

4 حل تحلیلی معادله توزیع غلظت در سیستم های چندجزیی
وحید رفیعی* ، سید جابر صفدری، محمدحسن ملاح، محمد حسین عسکری، صادق یوسفی نسب، محمدرضا فرد کاشانی، جابر صفدری، محمدحسین عسکری، صادق یوسفی نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (452 K)

5 شبیه‌سازی سه‌بعدی پمپ مولکولار یک ماشین سانتریفیوژ با شیارهای مختلف با حلگر مولکولی dsmcFoam
مسعود خواجه نوری* ، جابر صفدری، صادق یوسفی نسب، محمدحسن ملاح، محمد حسین عسگری، مسعود خواجه نوری، جابر صفدری، صادق یوسفی نسب، محمد حسین عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (697.86 K)

6 پیش بینی ضرایب نفوذ و ویسکوزیته ایزوتوپ های گاز زنون، هگزافلوراید تلوریم با استفاده از خواص میکروسکوپیک آن
مسعود خواجه نوری* ، جابر صفدری، صادق یوسفی نسب، محمدحسن ملاح، محمد حسین عسگری، مسعود خواجه نوری، جابر صفدری، صادق یوسفی نسب، محمد حسین عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399.92 K)

7 بهینه سازی پارامترهای هندسی و عملیاتی پمپ مولکولار ماشین سانتریفیوژ با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری
مسعود خواجه نوری* ، جابر صفدری، صادق یوسفی نسب، محمدحسن ملاح، محمد حسین عسگری، مسعود خواجه نوری، جابر صفدری، صادق یوسفی نسب، محمد حسین عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (496.4 K)

8 بررسی نحوه تاثیر گذاری محفظه محصول و جداسازی بر یکدیگر در یک ماشین سانتریفیوژ گازی در شرایط سه بُعدی با روش DSMC
صبا باصیری*، سید محمد قریشی، جابر صفدری، صادق یوسفی نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1016.87 K)