نویسنده = صالح اشرفی
تعداد مقالات: 5

1 تعیین عمق اشباع در پراکندگی کامپتون با استفاده از مدل‌های مصنوعی
صالح اشرفی؛ داود علیزاده؛ اختای جهانبخش؛ آیدین قلعه اسدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (455.95 K)

2 پخش اتمسفری عناصر رادیواکتیو از راکتور متسامور در عملکرد عادی
مصطفی نریمانی قورتلار*؛ صالح اشرفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (656.05 K)

3 بررسی میزان غلظت و دز حاصل از مواد رادیو اکتیو ناشی از نیروگاه اتمی متسامور ارمنستان در عملکرد عادی
مصطفی نریمانی قورتلار*؛ صالح اشرفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1014.35 K)

4 طیف سنجی دیجیتال اشعه گاما با استفاده از آشکارساز NaI و دیجیتایزر ارزان (آهنگ نمونه برداری پایین): تابع مدل جدید بر پایه هم‌پیچشی
هادی کسانی*؛ صالح اشرفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (365.14 K)

5 تهیه نقشه دز محوری و شعاعی سیستم تابش­دهی گامای پرتابل SVHI-Co-60-T
زینب علیزاده قلقاچی*؛ صالح اشرفی؛ محمدرضا قهرمانی؛ محمدحسین سلامت بخش شرامین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.76 MB)