نویسنده = محمد امین امیرخانی دهکردی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تاثیر پراکندگی‌ همسانگرد و غیرهمسانگرد در برهمکنش الاستیک نوترون بر سطح مقطع آسیب جابجایی ایزوتوپ 56Fe
الهه مسلمی مهنی، فرخ خوش احوال* ، رضا پورایمانی، محمد امین امیرخانی دهکردی، رضا پورایمانی، محمد امین امیرخانی دهکردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (495.42 K)