نویسنده = رامین یاوری
تعداد مقالات: 2

1 استفاده از روش فنتون به منظور اکسایش رزین‌های استفاده شده در راکتور تهران
طاهر یوسفی؛ حسین قاسمی مبتکر*؛ رامین یاوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (289.89 K)

2 جذب استرانسیم از محلول‌های آبی به‌وسیله‌ی پلی 1- نفتول اصلاح شده با کبالت فروسیانید
طاهر یوسفی*؛ حسین قاسمی مبتکر؛ حمیدرضا معظمی؛ فائزه اردستانی؛ علی حقیقی اصل؛ رامین یاوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (308.06 K)