نویسنده = مریم قپانوری
تعداد مقالات: 3

1 بررسی گذار فاز کوانتومی در ایزوتوپ‌های فرد باریوم با استفاده از نظریه‌ی بحران
مریم قپانوری*؛ مسعود صیدی؛ مریم قپانوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (550.84 K)

2 اندازه‌گیری دمای الکترون در دستگاه IECF با استفاده از سامانه تشخیصی پروب لانگمویر منفرد
آمنه کارگریان؛ مرتضی صداقت موحد؛ علیرضا اصل زعیم؛ مریم حسین زاده؛ مریم قپانوری*؛ مریم حسین زاده؛ مریم قپانوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (398.87 K)

3 گذر فاز کوانتومی در هسته‌های زوج و فرد با استفاده از مدل جبری سه خوشه‌ای
مریم قپانوری*؛ نرجس امیری؛ محمد علی جعفریزاده؛ مریم قپانوری؛ محمد علی جعفریزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (584.79 K)