نویسنده = الهام عدالتخواه
تعداد مقالات: 3

1 دزیمتری پرتودهنده 220- GC با استفاده از ژل فریک
الهام عدالتخواه*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (381.26 K)

2 ارزیابی بهره شیمیایی دزیمتر ژل فریک آگاروز
الهام عدالتخواه*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (398.27 K)

3 ساخت نمونه آزمایشگاهی آشکارساز رادن در آب
الهام عدالتخواه؛ مسعود وهابی مقدم؛ جواد رحیقی؛ الهام عدالتخواه مسعود وهابی مقدم جواد رحیقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (698.59 K)