نویسنده = فاضل ضحاکی فر
تعداد مقالات: 2

1 بررسی پارامترهای مؤثر بر استخراج حلالی تلوریم از محلول‌های آبی با استفاده از استخراج گر آلامین336
Parisa Zaheri*؛ محمدرضا علیزاده شادباد؛ Hossein Abolghasemi؛ فاضل ضحاکی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.22 K)

2 جذب زیستی یون پرتوزا از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب زیستی تفاله چای
محمد طاهری؛ زهرا شیری کتا؛ مریم خواجه نوری؛ فاضل ضحاکی فر*؛ فاضل ضحاکی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (304.2 K)