نویسنده = محمد صمدفام
تعداد مقالات: 7

1 تاثیر افزودنی تریپولی بر استحکام فشاری بلوک های سیمانی حاوی رزین کاتیونی AmberLite™ IRN97 H
رضا داورخواه* ، مریم توسلی، زهرا بامشاد، محمد صمدفام، حمید سپهریان، بهمن سلیمانزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (407.4 K)

2 تاثیر افزودنی تریپولی بر قابلیت فروشویی سزیم از بلوک های سیمانی حاوی رزین های AmberLite™ IRN97 H
رضا داورخواه* ، مریم توسلی، زهرا بامشاد، محمد صمدفام، حمید سپهریان، بهمن سلیمانزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.72 K)

3 تثبیت پسماند پرتوزای تغلیظ شده نیروگاه هسته ای بوشهر در ماتریس شیشه
مهدی خطیریان، حمید سپهریان، محمد صمدفام، علی یداللهی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (985.99 K)

4 بررسی عملکرد افزودنی­های شکر و آزودی کربن آمید بر فرایند تبخیر و کلسیناسیون پسماند مایع سطح بالای شبیه سازی­شده جهت تثبیت در شیشه
زهرا فرحزادی، فاضل ضحاکی فر*، محمد صمدفام، پریسا ظاهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)

5 بررسی اثر دما و غلظت نیتریک اسید بر نرخ تبخیر پسماند شبیه سازی شده HLLW
زهرا فرحزادی، فاضل ضحاکی فر*، محمد صمدفام، پریسا ظاهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

6 رفتار ایزوتوپ های اورانیوم در آنالوگ طبیعی تیتانیوم-تانتالوم-نیوبیم به عنوان ماتریکس اکتینیدها در دمای 400 ºC
محمد حسین پور خانمیری*، محمد صمدفام، محمد اتوکش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (698.77 K)

7 بررسی زیرکونیم مولیبدات هیدراته (ZMH ) در HLLW و اثر آن بر سینتیک تبخیر HLLW
زهرا فرحزادی، محمد صمدفام، فاضل ضحاکی فر*، پریسا ظاهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.38 MB)