نویسنده = علیرضا صدرممتاز
تعداد مقالات: 7

1 ارزیابی روش سه بازه ی انرژی برای اصلاح پراکندگی تصاویر SPECT با استفاده از کد مونت کارلوی GATE
علیرضا صدرممتاز؛ پیوند طاهرپرور؛ آسانا نظری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (488.45 K)

2 مقایسه عملکرد CRY-018 و CRY-019 به‏عنوان دو سوسوزن نوین در اسپکت بالینی با میدان دید کوچک
مریم ساعد؛ علیرضا صدرممتاز؛ حجت اله ماهانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (959 K)

3 بررسی خواص محافظت از پرتوی شیشه های تلوریوم تقویت شده با ذرات نانو تنگستن به کمک کد MCNP
آرین نیک راه*؛ پیوند طاهرپرور؛ علیرضا صدرممتاز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1 MB)

4 ارزیابی دز جذبی اندام های کودک پنج ساله در تصویربرداری SPECT با رادیوداروهای 99mTc-DMSA و 99mTc-DTPA با استفاده از فانتوم های وکسلی مرجع و کد GATE
مازیار محمدی قلعه بین*؛ علیرضا صدرممتاز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

5 محاسبه و مقایسه آسیب مستقیم DNA ناشی از ذرات باردار سنگین در هادرون درمانی
بهنام نوروزی*؛ علیرضا صدرممتاز؛ داریوش رضایی اوچبلاغ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (860.39 K)

6 بهبود کیفیت تشخیص سرطان ریه با شبکه عصبی U-Net بهبود یافته
محدثه زادنوروزی*؛ علیرضا صدرممتاز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1024 K)

7 نویززدایی هوشمند از تصاویر MRI مغز بر اساس گزینش و چینش فیلترها
علیرضا صدرممتاز؛ مرتضی نامدار*؛ زکیه زحمت کش کوشالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (897.07 K)