نویسنده = سمیرا شهبازی
تعداد مقالات: 2

1 بررسی اثر عصاره بره موم (Propolis) پرتوتابی شده با پرتو گاما بر میزان فعالیت برخی شاخص-های آنتی‌اکسیدانی در ماهی قرمز (Carassius auratus)
مرضیه حیدریه؛ شلاله موسوی*؛ سمیرا شهبازی؛ حامد عسکری؛ مرضیه حیدریه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (341.52 K)

2 بررسی تاثیرات پرتوتابی با پرتو گاما بر ویژگی‌‌‌‌های رشدی فرم غیر جنسی قارچ Hypocrea
غزل سپهری؛ شیده موجرلو؛ حامد عسکری؛ مرضیه حیدریه؛ سمیرا شهبازی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (521.61 K)