نویسنده = محسن شایسته
تعداد مقالات: 6

1 ارزیابی پرتوگیری های محیطی درهوا و دز جذب شده در بافت های نرم در اثر تابش های القایی رادیوایزوتوپ های تولید شده در نمونه های خاک
قاسم سوری* ، مسعود عبداله زاده، محسن شایسته، اردشیر باقری، قاسم سوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (572.78 K)

2 ارزیابی میزان غلظت و دز استنشاقی آلایندهای محیطی پرخطرI-131 و Te-132 در اثر اعوجاج وتلاطم ساختمانهای محدوده منبع آلودگی پرتوی
قاسم سوری* ، مسعود عبداله زاده، محسن شایسته، اردشیر باقری، حسین طاووسی، قاسم سوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (959.32 K)

3 شبیه سازی و بررسی پارامترهای ترموهیدرولیک مدار آزمایشگاهی گردش طبیعی دانشگاه جنوا
سیدابوالحسن نوراشرف الدین*، محسن شایسته، مجید باهنر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.31 MB)

4 به‌روزرسانی محاسبات طیف و شار نوترون و گاما در دریچه بیم تیوب E راکتور تحقیقاتی تهران، مورد استفاده در سامانه ی دیجیتال تصویربرداری نوترونی
مجید زمانی*، محسن شایسته
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.39 MB)

5 بررسی پخش سزیم 137 رهاشده از یک راکتور ماژولار کوچک در یک حادثه فرضی
جواد کریمی*، محسن شایسته، علیرضا ولی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)

6 بررسی تأثیر زاویه مایل شدن بر پارامترهای ترموهیدرولیکی در یک مدار مقیاس کوچک آزمایشگاهی با جریان گردش طبیعی
سیدابوالحسن نوراشرف الدین*، محسن شایسته، مجید باهنر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.35 MB)