نویسنده = غلامرضا شاه حسینی
تعداد مقالات: 3

1 کمپلکس های نشاندار سازی شده پورفیرینی با رادیو نوکلئید های گالیم و گادولینیوم جهت ادغام تصویربرداری هسته ای، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی و فتودینامیک تراپی
سید یوسف فضائلی حسینی نژاد* ، علی ارجمند پور، سید محمدمهدی ابطحی ابطحی، پرویز اشتری، سعید کرم پور، غلامرضا شاه حسینی، سید یوسف فضائلی حسینی نژاد، سید محمدمهدی ابطحی ابطحی، پرویز اشتری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (597.92 K)

2 اثر پرتوتابی گاما روی کیفیت اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss
غلامرضا شاه حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (321.3 K)

3 بررسی شاخصهای خون شناسی ماهی خاویاری شیپ (Acipenser nudiventris) ماده زایی شده با استفاده از پرتو گاما
غلامرضا شاه حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (358.64 K)