نویسنده = حسین رفیع خیری
تعداد مقالات: 8

1 معرفی قابلیت های روش طیف سنجی تابش نابودی پوزیترون در مطالعه تحولات حفره ها در اثر فرآیند پخت حرارتی
علی بیگانه*؛ حسین رفیع خیری؛ امیدرضا کاکویی؛ علی بیگانه؛ حسین رفیع خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (560.37 K)

2 پیاده سازی روش پراکندگی پروتون-پروتون برای آنالیز هیدروژن در نمونه‌های نازک
حسین رفیع خیری*؛ علی بیگانه؛ علیرضا جوکار؛ حسین رفیع خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (614.03 K)

3 اندازه‌گیری بهره پرتو گامای هدف ضخیم واکنش 19F(α,pγ1)22Ne برای آنالیز فلوئور
علیرضا جوکار*؛ حسین رفیع خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (464.95 K)

4 اندازه‌گیری فلوئور کل در ترکیبات زیان‌آور PFAS با استفاده از روش PIGE
علیرضا جوکار*؛ حسین رفیع خیری؛ علیرضا جوکار؛ حسین رفیع خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (423.12 K)

5 نظارت بر شار نوترون های سریع فرودی بر آشکارساز HPGe
ایمان روح پرور*؛ طیب کاکاوند؛ علیرضا جوکار؛ حسین رفیع خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.31 MB)

6 تصحیح اثر پراکندگی چندگانه در تجزیه و تحلیل هیدروژن به روش پراکندگی پروتون – پروتون با استفاده از کد مونت-کارلو کورتئو
مجتبی بدری؛ طیب کاکاوند*؛ حسین رفیع خیری؛ علی بیگانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.32 MB)

7 ساخت هدف مناسب برای اندازه­گیری سطح مقطع PIGE
حافظ تقی پور اصلانی*؛ علی اکبر مهماندوست خواجه داد؛ علیرضا جوکار؛ حسین رفیع خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

8 تعیین لایه مرده آشکارساز HPGe
حافظ تقی پور اصلانی*؛ علیرضا جوکار؛ علی اکبر مهماندوست خواجه داد؛ حسین رفیع خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (852.02 K)