نویسنده = چاپار رسولی
تعداد مقالات: 3

1 بررسی طیف رسوب انرژی ناشی از برهمکنش الکترون های گریزان با محدود­کننده توکامک دماوند
لاله عطائی سرشت*، بنفشه پورشهاب، محمد رضا عبدی، چاپار رسولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

2 توسعه الگوریتم جهت توموگرافی تابش های ایکس نرم در توکامک الوند
مهسا معظمی قمصری*، محمد ترکیهای اصفهانی، یحیی صادقی، چاپار رسولی، بنفشه پورشهاب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.58 MB)

3 اندازه گیری انرژی نوترون ها و دوترون های گسیل شده در دستگاه پلاسمای کانونی IR-MPF-100
امیر رئیس دانا*، اصغر صدیق زاده، چاپار رسولی، احسان الله نوری، داریوش رستمی فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.06 MB)