نویسنده = سهیل خوشبین فر
تعداد مقالات: 3

1 تحلیل پایداری تَرابُرد باریکه افروزشی پروتون در سوخت دوتریوم-تریتیوم آلاییده کربنی
هانیه اسمعیل پور دوست کوهی؛ سهیل خوشبین فر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (426.74 K)

2 ارزیابی افروزش سریع با هدایتگر مخروطی به کمک باریکه افروزشی مرکب پروتون ـ ریز خوشه الکترونی
مهسا مهرانگیز؛ سهیل خوشبین فر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (863.29 K)

3 احتمال فرار ذرات آلفای حاصل از گداخت گرماهسته‌ای در سوخت DT آلاییده کربنی
سهیل خوشبین فر*؛ سید محمد افتخاری؛ سید محمد افتخاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (335.4 K)