نویسنده = حمید جعفری
تعداد مقالات: 7

1 اندازه گیری دز پرتوهای گاما با استفاده از ترانزیستورهای ماسفت بر اساس جابجایی ولتاژ آستانه
حمید جعفری*؛ سعید بوربور؛ حمید جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (552.2 K)

2 شبیه‌سازی فرونشانی کامپتون با استفاده از تکنیک غیرهمزمانی
سارا شوریان*؛ حمید جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1006.62 K)

3 بررسی تغییرات خواص اپتیکی سوسوزن LiI در اثر برخورد شار نوترون راکتور تحقیقاتی تهران
محمدحسن رحیمی*؛ سید امیرحسین فقهی؛ حمید جعفری؛ سید مهرداد زمزمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.62 MB)

4 بررسی و مقایسه پاسخ ترانزیستورهای ماسفت DIP و SMD به عنوان دزیمتر پرتوهای گاما
پریما حسینی*؛ حمید جعفری؛ آرمین مسیبی؛ سعید بوربور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)

5 بررسی مونت کارلویی تعیین مکان بهینه در افزایش بهره وری آلایش سیلیکونی به روش پرتودهی نوترونی در راکتور تحقیقاتی تهران
مصطفی حیدری دستجردی*؛ حمید جعفری؛ زهره غلامزاده؛ یاسر کاسه ساز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

6 امکان سنجی بهینه سازی پرتودهی سنگ توپاز به منظور کاهش پرتوزایی آن­ها در راکتور تحقیقاتی تهران
سید سعید موسوی*؛ حمید جعفری؛ محمدرضا کاردان؛ زهره غلامزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.36 MB)

7 برنامه یکپارچه برای پردازش و بازسازی داده های توموگرافی نوترون
الهام تقوی مقدم؛ فریدون عباسی*؛ بهروز رک رک؛ حمید جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)