نویسنده = لیلا باقری
تعداد مقالات: 3

1 تعیین دز مؤثر پرتو گاما در القای پارتنوژنز به منظور تولید لاین های خالص خربزه در شرایط گلخانه
لیلا باقری*؛ محمود لطفی؛ لیلا باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (313.24 K)

2 ایجاد مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در موز با استفاده از پرتوگاما
بهنام ناصریان خیابانی*؛ اعظم برزوئی؛ محمد رضا راحمی؛ لیلا باقری؛ محمد رضا راحمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (291.09 K)

3 کاربرد فناوری هسته­ای در تولید بذر هیبرید
مهدی محمدی*؛ لیلا باقری؛ محمد طاهر حلاجیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (883.1 K)