نویسنده = محمد رضا رضایی راینی نژاد
تعداد مقالات: 2

1 معرفی فضای فاز شتابدهنده خطی الکتا مدل Compactبا استفاده از کد MCNPX
ندا زارعی؛ محمد رضا رضایی راینی نژاد*؛ علی جمعه زاده؛ محمد رضا رضایی راینی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.93 K)

2 محاسبه مونت کارلوی دز پرتوهای گامای زمینه کیهانی وخورشیدی در ایستگاه بین المللی فضایی (ISS)
محمد رضا رضایی راینی نژاد*؛ آرزو ریاحی؛ محمد رضا رضایی راینی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (447.14 K)