نویسنده = نیما قلعه
تعداد مقالات: 3

1 مطالعه شبیه‌سازی اثر اجزای مختلف یک سامانه تصویربرداری سی‌تی‌اسکن بر کیفیت تصویر خروجی با استفاده از کد مونت کارلوی فلوکا
بهروز امینی سورانی*؛ رضا ایزدی نجف ابادی؛ نیما قلعه؛ یاسمن نصیرزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (594.17 K)

2 اهمیت ترابرد نور در کارایی یک کد مولد تابع پاسخ نوترونی در آشکارسازهای سوسوزن
نیما قلعه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.79 MB)

3 بهینه سازی طیف سنج نوترون چند-کندکننده ای به منظور اندازه گیری طیف نوترون فوق حرارتی در BNCT
زینب کاظمی*؛ فائزه رحمانی؛ نیما قلعه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (927.81 K)