نویسنده = اعظم برزوئی
تعداد مقالات: 4

1 ایجاد مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در موز با استفاده از پرتوگاما
بهنام ناصریان خیابانی*؛ اعظم برزوئی؛ محمد رضا راحمی؛ لیلا باقری؛ محمد رضا راحمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (291.09 K)

2 اثر سطوح مختلف شوری و سولفات آمونیوم بر عملکرد و تبعیض ایزوتوپ کربن در ارقام گندم
اعظم برزوئی*؛ شهریار ملکی؛ صفورا سعادتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (257 K)

3 راهکارهای سازگاری با تغییرات اقلیمی در گیاهان با استفاده از فناوری هسته ای
مهدی محمدی*؛ اعظم برزوئی؛ محمد طاهر حلاجیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (664.44 K)

4 گامی در راستای موتاسیون بریدینگ گوجه فرنگی در شرایط درون شیشه
اسماعیل نظامی*؛ هدایت کریم زاده؛ بهنام ناصریان؛ اعظم برزوئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (488.82 K)