نویسنده = فرهود ضیائی
تعداد مقالات: 7

1 مشخصه یابی و بررسی خواص مکانیکی ماده حساس دزیمتر نانوکامپوزیت پلی استایرن/نانولوله کربن چند دیواره
شهریار ملکی*؛ آرمین مسیبی عمیدآبادی؛ فرهود ضیائی؛ فرح خویلو؛ اعظم اخوان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (828.6 K)

2 مقایسه تجربی خطی بودن پاسخ دز نانوکامپوزیتهای پلی استایرن-اکسید گرافن (PS/GO) و پلی استایرن-نانو صفحه گرافن (PS/GNP) تحت پرتودهی گاما
شهریار ملکی؛ آرمین مسیبی*؛ فرهود ضیائی
مشاهده مقاله

3 تعیین آستانه گذر الکتریکی دزیمتر مبتنی بر نانوکامپوزیت پلی استایرن-نانولوله کربنی چند دیواره: مقایسه تجربی و شبیهسازی
آرمین مسیبی*؛ شهریار ملکی؛ فرهود ضیائی
مشاهده مقاله

4 بررسی ابتدا به ساکن آشکارسازی نوترون با کامپوزیت پلی اتیلن سنگین-اکسید بور
شهریار ملکی*؛ شهزاد فیضی؛ سید مهدی هاشمی دیزجی؛ ارژنگ شاهور؛ فرهود ضیائی
مشاهده مقاله

5 بررسی اثر بلورینگی بر خواص الکتریکی و پاسخ دز دزیمتر فعال پلی وینیل الکل
شهزاد فیضی؛ شهریار ملکی*؛ فرهود ضیائی
مشاهده مقاله

6 شبیه سازی و طراحی سیستم الکترود دزیمتر کامپوزیت پلیمری جهت یکنواختی میدان الکتریکی و کاهش نوفه سیگنال آشکارسازی
شهریار ملکی*؛ فرهود ضیائی
مشاهده مقاله

7 بررسی پایداری دمایی کامپوزیت پلیمر/نانو لوله کربن با اهداف دزیمتری
فائزه صفوی سهی؛ شهریار ملکی*؛ فرهود ضیائی
مشاهده مقاله