تعداد مقالات: 2,928

2926 طراحی، ساخت و بررسی خواص بتن سنگین ساخته شده با سنگ آهن برای استفاده در حفاظ پرتوهای گاما
غلامرضا رئیس على و نعمت اله بخشی"؛ على مهدوی؛ غلامرضا رئیس على و نعمت اله بخشی على مهدوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (197.99 K)

2927 آنالیز عنصری نمونه های هوا به روش PIXE و بررسی آماری عناصر موجود در آن به منظور طبقه بندی منابع آلاینده
پیشکوامیر الامعی رشتی؛ پیشکوامیر الامعی رشتیمحمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (291.49 K)

2928 مقایسه بانکهای اطلاعات هسته ای با استفاده از کد های 2004 PREPRO و MCNP-4C
1 دانشجوی دکترای فیزیک پزشکی؛ گروه فیزیک و مهندسی پزشکی؛ دانشکده پزشکی؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ 2دانشیار و عضو هیئت علمی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی؛ 3 استادیار و عضو هیئت علمی گروه رادیوتراپی آنکولو ژی؛ 4 مربی و فیزیسیست بخش فیزیک رادیوتراپی؛ انستیتو کانسر؛ بیمارستان امام خمینی تهران؛ 5 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (244.77 K)