تعداد مقالات: 2,928

201 جذب استرانسیم از محلول‌های آبی به‌وسیله‌ی پلی 1- نفتول اصلاح شده با کبالت فروسیانید
طاهر یوسفی*؛ حسین قاسمی مبتکر؛ حمیدرضا معظمی؛ فائزه اردستانی؛ علی حقیقی اصل؛ رامین یاوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (308.06 K)

202 بررسی آسیب ناشی از ذرات پروتون و آلفا در دو مدل DNA
علی روحی مردق*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (422.99 K)

203 ارزیابی پرتوگیری های محیطی درهوا و دز جذب شده در بافت های نرم در اثر تابش های القایی رادیوایزوتوپ های تولید شده در نمونه های خاک
قاسم سوری*؛ مسعود عبداله زاده؛ محسن شایسته؛ اردشیر باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (572.78 K)

204 ارزیابی میزان غلظت و دز استنشاقی آلایندهای محیطی پرخطرI-131 و Te-132 در اثر اعوجاج وتلاطم ساختمانهای محدوده منبع آلودگی پرتوی
قاسم سوری*؛ مسعود عبداله زاده؛ محسن شایسته؛ اردشیر باقری؛ حسین طاووسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (959.32 K)

205 اندازه گیری کسر مایع جریان گاز تر خروجی از چاه با استفاده از تلفیق تکنیک گاما و مکانیک سیالات محاسباتی
مهدی ایزدی؛ عطا الله ربیعی؛ محسن شریف زاده*؛ کمال حداد؛ رضا فقیهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (528.08 K)

206 طراحی، شبیه سازی و ساخت منبع پلاسمای میکروویو فوق چگال برای استخراج باریکه یون
حسین صادقی؛ سمانه فاضل پور*؛ رضا امراللهی؛ امیر چخماچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (521.75 K)

207 نقش اوربیتال های پروتونی در نوارهای پایان پذیر در ناحیه جرمی 160~A
محدثه شایسته فر*؛ اعظم کاردان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.35 K)

208 افزایش عمر توربین بخار با بهینه یابی زمان وصل RCP یک حلقه خاموش به سه حلقه کاری دیگر نیروگاه بوشهر
سیدمحسن قوامی*؛ پیمان منعمی گوهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (777.2 K)

209 بررسی عملکرد نوترونیک چند جاذب سوختنی شناخته شده در مجتمعهای سوخت راکتور بوشهر
زهرا پاپی؛ فرخ خوش احوال*؛ رضا پورایمانی؛ یاسر کاسه ساز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (899.62 K)

210 بررسی اثر نوع و ضخامت فیلتر تیوپ اشعه ایکس بر کیفیت و شدت طیف
حسن رنجبر*؛ محسن محرابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (380.05 K)

211 بررسی تغییر نگهدارنده آهنی همسوساز نوترونی کانال D راکتور تحقیقاتی تهران به آلومینیوم یا استیل با روش شبیه سازی
زهره*- باورنگین
مشاهده مقاله

212 بررسی تاثیر پرتودهی گاما بر تغییر رنگ سنگ بریل و تست ثبات رنگ سنگ پس از پرتودهی
زهره*- کاردان؛ محمد رضا-حسنی رخ
مشاهده مقاله

213 مطالعه سیستم کنترلی تکورودی-تکخروجی مستقل برای کنترل موقعیت افقی و جریان پلاسمایی در توکامک 1IR-T با استفاده از کنترلگرهای PID و مقاوم
مرتضی - نقیدخت
مشاهده مقاله

214 بررسی پارامترهای ترموهیدرولیکی محفظه ایمنی راکتور در حادثه LOCA در حالت چند حجمی
محمدباقر*)1(- چوبداررحیم
مشاهده مقاله

215 اثرات پرتوتابی گاما بر جمعیت باکتریهای مفید آغوز گاو
پروین شورنگ* )1(؛ مریم کاظمی)2(؛ مهدی بهگر)1(؛ فرحناز معتمدی سده)1(
مشاهده مقاله

216 محاسبه انرژی بستگی و طول پراکندگی کائون-پروتون با استفاده از معادلات همگن و ناهمگن لیپمن-شوئینگر
تهامی پورزرندی
مشاهده مقاله

217 بهینهسازی هندسهی اتاقک یونش برای آشکارسازی و سنجش تابش آلفا و بتای ناشی از چشمههای
حسین )1( – نوری اصل؛ مهسا* )1( – حمدیپور
مشاهده مقاله

218 محاسبه تغییرات تنش عملکردی در آلیاژ Zr+1%Nb در تابش نوترون
الهه)1(- حسنزاده؛ مصطفی)2( – امیرخانی؛ محمدامین* )2( – بیگدلی
مشاهده مقاله

219 شبیهسازی آسیب اولیه DNA توسط ذرات آلفا در مقایسه با پروتونها و الکترونها
حسین معینی1 و مجتبی مکاری2*
مشاهده مقاله

220 ارزیابی تغییرات طیفی پرتوهای ایکس کمانرژی در سطح اپلیکاتورهای کروی مورد استفاده در پرتودرمانی حین عمل تومورهای پستان
رضا- باغانی؛ حمیدرضا* -آزادگان؛ بهنام- مولوی
مشاهده مقاله

221 ارزیابی موقعیت موثر چشمه الکترون اپلیکاتور Beam shaper با استفاده از شبیهسازی مونتکارلو
حمیدرضا )1(؛ *- حیدرلو؛ نعمتالله )2(- آقامیری؛ سید محمودرضا )2(
مشاهده مقاله

222 بررسی ناپایداری ریلی ـ تیلور ناشی از کندگی و بهر? انرژی هدف های سوخت همجوشی محصورشدگی لختی
مالک پور؛ آرش* )1(- قاسمی زاد
مشاهده مقاله

223 طراحی و شبیهسازی مونتکارلویی به منظورساخت اولین سامانه بومی پرتودهی درجای فعال و غیرفعال برای مواد غذایی
مصطفی* )1(- اطاعتی
مشاهده مقاله

224 تعیین رطوبت خاک با استفاده از پراکندگی نوترون
عقیل )1( –کاملان نجار*؛ فهیمه)2( – قلعه
مشاهده مقاله

225 بررسی وقوع حادثه ذوب 10 درصدی قلب راکتور تحقیقاتی پیشنهادی فارس و محاسبه دز معادل موثر کل ناشی از این حادثه با استفاده از کد HYSPLIT
یاسر حمیدی اطهر*1؛ فرشاد فقیهی1؛ احمد پیروزمند1؛ نیلوفر منوچهری1
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد آخرین صفحه