برنامه ریزی و تدوین طرح نظام مند برای نمونه برداری های میدانی آلودگی های هسته ای

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1گروه آموزشی فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
2دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
در جهان کنونی مسابقه تسلیحاتی همچنان با شور و حرارت بالا در جریان است و در آن‌سوی توافق‌نامه‌های بین‌المللی کنترل تسلیحات، قدرت‌های جهانی همچنان با حرص و ولع به‌سوی ذخیره سلاح‌های مرگبار، بخصوص تسلیحات اتمی حرکت می‌کنند. ازاین‌رو، مطالعه و بررسی تمامی ابعاد و جوانب تهدیدهای بالقوه هسته‌ای اعم از عمدی یا سهوی از اهمیت بسزایی برخوردار است و از دیدگاه ایمنی و امنیت هسته‌ای، باید تلاش شود تا برنامه‌های جامع و طرح‌های شرایط اضطرار برای مقابله با این تهدیدات، بخصوص در شهرها و مناطقی که بیشتر در معرض این تهدیدات قرار دارند، ارائه شود. در این راستا، نمونه‌برداری‌های میدانی بسیار مهم است و همواره محدودیت منابع انسانی و مالی، یکی از مشکلات پیش رو در تدوین هر برنامه‌ی نمونه‌برداری می‌باشد؛ لذا یکی از موارد مهم در دستیابی به یک برنامه‌ی نمونه‌برداری مناسب، انتخاب تعداد و محل نمونه‌ها بر مبنای نیازهای مطالعاتی و منابع موجود است. ازاین‌رو، توجه به این موارد می‌تواند کارشناس نمونه‌برداری را در رسیدن به اهداف مطالعات نمونه‌برداری محیطی کمک شایانی نماید. در این پژوهش، با بررسی اسناد معتبر مربوط به تهدیدات هسته‌ای، یک طرح نظام‌مند برای نمونه‌برداری‌های میدانی مربوط به پدافند هسته‌ای ارائه می‌گردد.
کلیدواژه ها