طراحی و پیاده سازی مدار تطبیق امپدانس برای چشمه یونی رادیوفرکانسی القایی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1دانشگاه
2سازمان انرژِی اتمی
چکیده
هر شتاب‌دهنده یون در ابتدا برای شتاب‌دادن ذرات نیاز به یک چشمه‌یونی دارد. شتاب‌دهنده الکترواستاتیک مولد نوترون پژوهشگاه علوم و فنون هسته‏ای از نوع کوکرافت والتون بوده و برای شتاب‌دهی یون هیدروژن و دوترون تا انرژی keV 150 طراحی و ساخته شده است. این شتاب‌دهنده از چشمه رادیوفرکانسی القایی با توان 120 وات در فرکانس MHz 71 استفاده می‌کند. یکی از چالش‏های موجود در مدار مولد رادیوفرکانسی فعلی توان برگشتی از چشمه یونی می‌باشد. این توان برگشتی علاوه‌بر کاهش جریان خروجی چشمه که منجر به کاهش راندمان آن ‌می‌شود می‌تواند به مدار مولد رادیوفرکانسی آن صدمه بزند. به منظور حل مشکل توان برگشتی و افزایش راندمان برای این چشمه رادیوفرکانسی القایی، مدار تطبیق امپدانس طراحی و ساخته شد. در این مدار تطبیق به منظور یافتن مناسب‌ترین ترکیب، شبیه‌سازی‌های متعددی در نرم‌افزار ADS انجام گرفت. باتوجه به شبیه‌سازی‌های انجام شده، مدار تطبیق امپدانس با استفاده از دو خازن با آرایش L طراحی گردید. این مدار تطبیق امپدانس به خوبی توانست مشکل عدم تطبیق امپدانس بار و توان بازگشتی چشمه یونی رادیو فرکانسی القایی را حل نماید.
کلیدواژه ها