بررسی تأثیر پارامترهای جریان الکتریکی و سرعت محوری گاز آرگون ورودی مشعل پلاسمایی KW100 جریان مستقیم بر دمای خروجی شعله مشعل

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
روش‌های مختلفی در آمایش و تثبیت پسماند نیروگاه‌های هسته‌ای نظیر روش جامدسازی با سیمان ، جامدسازی با آسفالت ، روش‌های فشرده‌سازی، روش‌های سوزاندن و غیره بکار گرفته ‌می‌شود. از آنجا که انواع پسماندهای با سطح پرتوزایی پایین و متوسط بسیار زیاد است و مواد پرتوزا سزیم و کبالت داخل آن‌ها وجود دارد، بهترین روش آمایش ذوب کردن است. یکی از فناوری‌های جدید در بحث آمایش و تثبیت پسماندهای پرتوزا، مشعل‌های پلاسمایی هستند که برخلاف سوزاندن معمولی، امکان تبدیل حرارتی را در یک حجم نسبتاً کم با راندمان بالا را فراهم می‌کنند. در این مطالعه در راستای طراحی، شبیه‌سازی و آنالیز سیستم زباله‌سوز پلاسمایی برای پسماندهای رادیواکتیو سطح پایین و متوسط و همچنین به منظور دستیابی به آرک پایدار، تغییرات جریان الکتریکی و سرعت گاز در یک مدل مشعل پلاسمای حرارتی در حالت ترمودینامیک محلی با استفاده از نرم‌افزار کامسول شبیه‌سازی شده است. نتایج نشان می‌دهد مشعل طراحی شده در جریان 700 تا 800 آمپر و سرعت گاز آرگون ورودی شعاعی m/s 5/1تا m/s 2 بهترین عملکرد خود را دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
مراجع
<p>-1</p>