طراحی، ساخت و راه­اندازی سیستم کنترل خودکار محفظه شبیه­ساز پلاسمای جو ایرانی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
دانشگاه صنعتی امیر کبیر- دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
چکیده
بمنظور مدلسازی تجربی فرآیند هایکه در لایه یونوسفر اتفاق می افتد نیاز است که آزمایشگاهی بدین منظور طراحی و ساخته شود. این آزمایشگاه باید قابلیت مدلسازی پارامتر های اصلی بدون بُعد در یونوسفر را دارا باشد. برای سهولت در عملکرد سیستم، بحداقل رساندن خطا و بروز حادثه و آسیب های ناشی از آن، به یک سیستم کنترل کامپیوتری نیازمندیم.
کنترل کننده اصلی این سیستم یک PLC خانواده DELTA است که بر اساس نوع معماری سیستم کنترل، تعداد حسگر ها و عملگر ها و نوع سیگنال ارتباطی آنها انتخاب شده است. در نهایت با استفاده از این سیستم کنترل به نتیجه مطلوب خلا 6-10 میلی بار رسیدیم.
یونوسفر بالاترین قسمت جو است که از ارتفاع 50 کیلومتر تا 1000 کیلومتر امتداد دارد که توسط تابش های خورشیدی یونیزه می شود. مطالعه یونوسفر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا یونوسفر نقش بسیار مهمی بدلیل تاثیر آن بر امواج رادیویی (بویژه امواج ELF و VLF) بواسطه یونیزه شدن توسط تابش های خورشیدی و ایجاد ذرات باردار و محیط پلاسمایی دارد. ذرات باردار این لایه، یونوسفر را به یک رسانای الکتریکی تبدیل می کند که امکان بازتاب امواج را به محیط پیرامون زمین میسر می سازد.
کلیدواژه ها
موضوعات