مطالعه اثر نانوذرات روی خواص مکانیکی نانوشیلد ها

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
در سال‌های اخیر، استفاده از حفاظ‌های کامپوزیتی برای تضعیف و جذب تابش‌های یونیزان و کاهش اثرهای زیان‌بار آن‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. استحکام بالا، سبکی، در دسترس بودن و کارآیی مناسب برای حفاظت در برابر پرتوها از ویژگی‌های کامپوزیت‌های اکسید فلزی-پلیمر هستند. هدف از این پژوهش، ساخت و ارزیابی خواص حرارتی و مکانیکی کامپوزیت‌های پایه پلیمری رزین اپوکسی، لاستیک سیلیکون و PVC حاوی20درصد وزنی نانوذرات Pb2O3، Bi2O3 و WO3 است. نتایج آزمون XRD و SEM انجام شده روی نانوذرات نشان داد که فرآیند سنتز موفقیت آمیز بوده است. نتایج آنالیز توزین حرارتی انجام شده روی نمونه‌های نانوکامپوزیت، بر پایداری حرارتی و دمای تخریب بالاتر نانوکامپوزیت لاستیک سیلیکون دلالت دارد. هم‌ چنین آزمون‌های کشش مکانیکی حاکی از حفظ شکل نانوکامپوزیت‌های رزین اپوکسی و لاستیک سیلیکون حاوی نانوذرات WO3 است در حالی‌که نانوکامپوزیت‌های سربی با پایه PVC استحکام کششی بهتری از خود نشان داده و دارای بالاترین نقطه تسلیم است.
کلیدواژه ها