پیاده سازی چیدمان قفل لیزر بر روی گذار اتمی با روش Sub-Doppler DAVLL

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
در بسیاری از کاربردهای حوزه اتمی و مولکولی مانند سردسازی و به دام اندازی لیزری، تداخل‌سنجی اتمی، ساعت اتمی، حسگرهای اتمی، گرانش سنجی کوانتومی و... نیازمند لیزرهای پایدار و قفل شده بر روی یک گذار خاص اتمی می‌باشیم. در این راستا روش‌های مختلفی برای قفل لیزر وجود دارند که هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند. روش قفل لیزر با دو رنگی بخار اتمی زیر حد داپلری (Sub-Doppler DAVLL) ترکیبی از دو روش اسپکتروسکوپی جذب اشباعی (Saturated absorption spectroscopy) و دو رنگی بخار اتمی (Dichroic atomic vapor laser lock) است که مزایای این دو روش را جمع می‌کند. با این تکنیک امکان قفل لیزر بر روی گذارهای فوق ریز اتمی با دقت و حساسیت بسیار بالا فراهم می‌گردد. در کار حاضر با پیاده سازی چیدمان لازم، یک لیزر قابل تنظیم با کاواک خارجی با روش دو رنگی بخار اتمی زیر حد داپلری بر روی گذارهای خط D1 اتم سزیم قفل شده است. همچنین نشان داده شده است که سیگنال خطای حاصل از بکارگیری این روش نسبت به روش DAVLL شیب گذر از صفر بزرگتری دارد که منجر به حساسیت بالاتر این روش در قفل لیزر می‌گردد.
کلیدواژه ها