ارزیابی توزیع دز جذبی در انتقال باریکه با استفاده از پراکندگی منفعل به کمک کد GATE در هادرون درمانی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان،رشت، ایران
چکیده
براساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت، بیماری سرطان به عنوان یکی از شایع ترین علل مرگ و میرسالانه درجهان شناخته می شود. هادرون‌درمانی یکی از مهمترین روش‌های درمان انواع سرطان‌ها محسوب می‌شود. برای پرتوهای پروتونی و یونهای سنگین تر تک انرژی، در ابتدا با افزایش عمق، مقدار دز به کندی افزایش می‌یابد، اما در انتهای برد این افزایش دز به صورت تیزتری (که قله براگ نامیده می‌شود) ادامه می‌یابد. به منظور ایجاد پوشش عمقی گسترده‌تر، می‌توان قله براگ، را با روی هم قرار دادن چندین پرتو با انرژی‌های متفاوت، پهن‌تر نموده و ناحیه‌ای با نام SOBP شکل داد. یکی از روش‌های تولید ناحیه SOBP، استفاده از فیلتر شیاردار در قسمت نازل باریکه است. در این تحقیق، با استفاده از کد مونت‌کارلو GATE به شبیه‌سازی یک فیلتر شیاردار در یک نازل هادرون درمانی پرداخته شده است. همچنین ناحیه SOBP حاصل از باریکه های متفاوت و نیز ذرات ثانویه حاصل از برهمکنش ذرات باریکه در فانتوم آبی با یکدیگر مقایسه شده است.
کلیدواژه ها