طراحی ساخت و نتایج اولیه چشمه یون جفت شده القایی سطحی برای مولد نوترون گداختی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه فناوری پلاسما، پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران
چکیده
در این مقاله به نتایج اولیه طراحی و ساخت یک چشمه یون جفت شده القایی سطحی برای استفاده در مولد نوترون بر اساس گداخت هسته‌ای پرداخته شده است. در طراحی این چشمه یون از هندسه محفظه استوانه‌ای با قطر پانزده سانتی‌متر استفاده گردید و از یک رینگ حاوی شانزده عدد آهنربای دایمی نئودیوم با چیدمان مولتیکاسب جهت افزایش چگالی الکترونی این منبع پلاسمایی استفاده گردید. یک آنتن پیچشی تخت از جنس لوله مسی با قابلیت آبگرد متصل به سیستم تطبیق امپدانس منبع تغذیه فرکانس رادیویی با فرکانس ۱۳.۵۶ مگاهرتز استفاده گردید. این چشمه یون مجهز به الکترود پلاسما و الکترود شتابدهنده جهت استخراج و شتابدهی یون بوده که الکترود دوم علاوه بر نقش شتابدهنده یون وظیفه جلوگیری از پخش الکترون‌های ثانویه ناشی از برخورد یون با تارگت جامد به محفظه خلا را برعهده دارد. نتایج اندازه‌گیری‌ها اولیه جریان باریکه با به‌کارگیری الکترودها پلاسما با قطر روزنه یک و سه میلی‌متر نشان دهنده افزایش جریان یون به ترتیب از محدوده سی میکرو آمپر به حدود سیصد میکرو آمپر برای گاز کاری هلیوم است. همچنین نتایج اولیه اندازه‎گیری جریان باریکه با گاز دوتریوم جریان‌های بیشتر و در محدوده چهارصد میکرو آمپر با به کار‌گیری توان پانصد وات توان برای چشمه یون را نشان داد.
کلیدواژه ها
موضوعات