آنالیز ترموهیدرولیکی استراتژی بهره برداری پس از خاموشی یک پمپ خنک کننده راکتور در نیروگاه هسته ای بوشهر

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
در شرایط بهره‌برداری عادی نیروگاه‌های هسته‌ای، توزیع مایع خنک‌کننده در ورودی کانال‌های سوخت تقریباً یکنواخت در نظر گرفته می‌شود. هنگامی‌که تعدادی از پمپ‌های مدار اول خاموش می‌شوند، این توزیع یکنواخت به هم می‌ریزد و برای هر کانال شرایط متفاوتی ازنظر جریان خنک‌کننده در ورودی رخ می‌دهد. در این پژوهش بهره‌برداری نیروگاه هسته‌ای بوشهر با یک پمپ خاموش موردبررسی ترموهیدرولیکی قرارگرفته است تا استراتژی بهره‌برداری پیشگیرانه پیشنهادی در گزارش آنالیز نهایی ایمنی راکتور بوشهر در مورد بهره‌برداری با یک پمپ خاموش صحت سنجی شود. برای این منظور، از کد PARCS برای تولید توزیع توان حرارتی سه‌بعدی در قلب استفاده شد و سپس توزیع توان خروجی به‌عنوان ورودی به ماژول ترموهیدرولیکی توسعه‌یافته (S4HC) ارسال شد. این ماژول به‌عنوان یکی از شرایط مرزی خود، سرعت در ورودی کانال‌ها را دریافت می‌کند. ازآنجاکه این نوع بهره‌برداری به دلیل خاموشی یکی از پمپ‌ها از نوع بهره‌برداری در شرایط غیرعادی و نامتقارن است، برای محاسبه توزیع توان در ورودی قلب از نرم‌افزار ANSYS-CFX که بر پایه دینامیک سیالات محاسباتی است، استفاده شد. نتایج نشان داد که استراتژی بهره‌برداری پیشگیرانه در این مورد قابل‌اعتماد است و نیروگاه می‌تواند در این‌گونه موارد بدون دخالت اپراتور و با تکیه‌بر سیستم حفاظت اضطراری خود به تولید توان خود ادامه دهد.
کلیدواژه ها