شبیه سازی نحوه جدایش ایزوتوپی انواع جریانات حول غشاء متخلخل و بررسی سرعت پخش آنها با روش DSMC

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه چرخه و سوخت دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
یکی از اجزای اصلی سامانه‌های مولد نوترون بر مبنای گداخت هسته‌ای، چشمه یون جهت تولید و برخورد یون‌های دوتریوم به بخش تارگت آن است. به عبارتی، بخش شتابدهی باریکه یون توسط میدان‌های الکترواستاتیکی یکی از اجزای مهم مولدهای نوترون بر مبنای گداخت هسته‌ای است. چشمه یون مورد استفاده در این نوع از مولدهای نوترون معمولاْ از نوع تشدید سیکلوترونی الکترون و یا پلاسمای جفت شده القایی است. با در نظر گرفتن ملاحظات توان خنک کاری هدف جامد ( تارگت) برای این نوع مولد نوترون قطر باریکه حدوداْ پنج میلی‌متر مد نظر بوده است. در این مقاله ضمن مطالعه‌ روی عوامل تاثیر گذار بر جریان باریکه یون، با شبیه‌سازی‌های انجام گرفته در نرم افزار CST و بهینه‌سازی فاصله الکترودهای اول و دوم و فاصله تارگت تا روزنه شرایط تولید باریکه‌ای با قطر مورد نظر بر روی تارگت بررسی شده است. نتایج این شبیه سازی نشان داد قطر روزنه سه میلیمتر و فاصله الکترود اول و دوم حدود شش سانتی‌متر و فاصله تارگت تا روزنه نود و یک میلی‌متر می‌توان به قطر باریکه پنج میلی‌متر برروی تارگت دست یافت.
کلیدواژه ها
موضوعات
مراجع
<p>-1</p>