یک مطالعه مقایسه ای برای بررسی استفاده از الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و نزدیک ترین نقطه همسایگی در بهبود تشخیص تومورهای ریه جهت پرتودرمانی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه مهندسی هسته ای ، دانشکده علوم و فناوریهای نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کد پستی: ۷۶۳۱۸۱۸۳۵۶ ، کرمان- ایران
چکیده
آمار مرگ ‌و میر ناشی از سرطان ریه در حال افزایش است. در اغلب کشورهای جهان، از شایع شدن آن در بین جامعه آماری سالم نگرانی را به وجود آورده است. این یک مشکل بزرگ در میان کادر درمانی کشورها تبدیل‌شده است. تشخیص به ‌موقع سرطان ریه می‌تواند تا حدود زیادی جلوی شیوع این بیماری را بگیرد. سرطان ریه از طریق تصویربرداری پزشکی ریه قابل‌ تشخیص است. انتخاب نوع درمان مناسب با آن بیماری یکی از اهداف تصویربرداری از ریه است. بهبود و کیفیت تصاویر سی‌تی‌اسکن برای افزایش دقت و قدرت تفکیک در محیط ریوی، از کارهای مهم پیش‌پردازش تصاویر پزشکی است.درمان سرطان ریه ضروری است و اگر درمان نشود، احتمال رخداد متاستاز زیاد می شود. در این مقاله سعی شده است با پردازش تصاویر پزشکی و طبقه‌بندی آن‌ها، از طریق ماشین بردار پشتیبان و نزدیک‌ترین نقطه همسایگی متناسب با تصاویر گرفته‌شده به‌ منظور پیشرفت در روند پرتودرمانی، تصاویر پزشکی را پیش پردازش و طبقه‌بندی کنیم.
کلیدواژه ها