تولید کامپوزیت های پلیمری هادی با ضریب دمایی مثبت بر پایه ی پلی اتیلن به روش پرتودهی الکترونی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1گروه مهندسی شیمی و پلیمر، دانشگاه یزد
2انرژی اتمی
3مجتمع پرتوفرآیند ایران مرکزی (یزد)، شرکت توسعه کاربرد پرتوها، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: ۳۸۹-۸۹۱۷۵، یزد- ایران
چکیده
کامپوزیت‌های پلیمری رسانا با ضریب دمایی مثبت (PTC) توجه زیادی را برای کاربرد در زمینه گرمایش هوشمند به خود جلب کرده‌اند. مقاومت ویژه مواد PTC در نزدیکی دمای ذوب پلیمر بلورینه، افزایش شدیدی دارد. این اثر به‌طور گسترده در دستگاه‌های محافظ جریان بالا، وسایل گرمایشی خود تنظیم، سنسورهای میکروسوئیچ و حسگرهای دما بکار می‌رود. تکرارپذیری PTC برای تضمین امنیت و کاربرد کامپوزیت‌های PTC بسیار ضروری است. در این تحقیق تاثیر پرتودهی الکترونی بر خواص حرارتی، مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت‌های پلی‌اتیلن سنگین پر شده‌ با دو نوع دوده بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد، مقاومت و شدت ضریب دمایی مثبت کامپوزیت‌های پلیمری رسانا، تا حد زیادی بستگی به نوع و مقدار دوده موجود در ماتریس پلیمری دارد. همچنین مشاهده می‌شود که پرتودهی با باریکه الکترونی منجر به بهبود تکرارپذیری رفتار PTC در کامپوزیت‌های پلیمری رسانا می‌شود که ناشی از کاهش حرکت آزاد ذرات دوده در دمای بالای ذوب کریستالی پلیمر در اثر ایجاد اتصالات عرضی است.
کلیدواژه ها