توسعه ی یک ابزار پردازش برای تجزیه وتحلیل عمیق داده های رادیونوکلاید: مطالعه ی موردی داده های رادیونوکلاید آی اِم اِس برای دوره ی 2020-2017

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
داده‌های غلظت رادیونوکلاید اندازه‌گیری‌شده در شبکه‌ی جهانی پایش (آی‌اِم‌اِس) از طریق نرم‌افزاز سی‌آرتول، قابل دسترسی است. این داده‌ها حاوی غلظت‌های شناسایی شده برای انواع رادیونوکلایدهای طبقه‌بندی شده به‌عنوان گاز نجیب (زنون)، ذرات معلق، محصولات فعال‌سازی، محصولات شکافت و ذرات طبیعی است. نقش اصلی این داده‌ها یافتن و شناسایی هر رویدادی است که به نظام راستی‌آزمایی سازمان بین‌المللی منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (سی‌تی‌بی‌تی) مربوط می‌شود. شناسایی رویدادها مستلزم تجسم داده‌ها برای جستجوی جنبه‌های مختلف داده می‌باشد. در حال حاضر سی‌آرتول برای تجسم داده‌ها، متکی به قابلیت گرافیکی ساده‌ی محدودی است. در مقاله‌ی حاضر، گزارش از توسعه‌ی یک ابزار برای تحلیل داده‌های سی‌آرتول و نمایش بصری آنها معرفی می‌شود. در این روش، فایل‌های سی‌اِس‌وی غیربرخط را برای دوره‌ی 2020-2017 که از سی‌آرتول گرفته شده بود، با برچسب‌های مناسب که مکان، کشور و نوع رادیونوکلاید آشکار شده را اعلام می‌کرد، به‌دست آوردیم. سپس توسط نرم‌افزار متلب، ابزاری برای مطالعه‌ی پارامتریک این داده‌ها ایجاد گردید. انواع مختلفی از گرافیک برای تحلیل عمیق داده‌ها، تولید می‌شود: نمودار میله‌ای برای نشان دادن غلظت همه‌ی رادیونوکلایدها برای هر ایستگاه منفرد؛ نمودار میله‌ای برای نشان دادن غلظت یک رادیونوکلاید برای همه‌ی ایستگاه‌ها در یک منطقه/ کشور. همچنین امکان تولید تصویر‌های متحرک، برای تنوع غلظت‌های روزانه، هفتگی یا ماهانه وجود دارد. این مهم ممکن است با ترسیم نمودار حباب بر روی یک نقشه‌ی جغرافیایی برای هر رادیونوکلاید منفرد، نمایش داده شود.
کلیدواژه ها