ارزیابی اقتصادی توسعه ی راکتورهای ماژولار جهت تولید برق

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
یکی از موانع اصلی توسعه‌‌ی نیروگاه‌‌های هسته‌‌ای، سرمایه‌‌گذاری اولیه‌‌ی بالا جهت ساخت و ریسک مالی قابل توجه برای سرمایه‌‌گذار می‌‌باشد. از این‌‌رو، در دو دهه‌‌ی گذشته، توسعه‌‌ی راکتورهای ماژولار کوچک جهت غلبه بر این موانع در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی، عامل کلیدی در توسعه‌ی راکتورهای ماژولار کوچک، برآورده کردن نیاز تولید انعطاف‌پذیر توان برای گستره‌ای از کاربردها می‌باشد؛ به طوری که می‌توان با میزان سرمایه‌گذاری کمتر در حین ساخت، بهره‌وری اقتصادی بیشتری را به دست آورد. در این مطالعه به ارزیابی اقتصادی دو راکتور دریا-پایه و زمین-‌‌پایه برای تولید انعطاف‌پذیر انرژی پرداخته شده است و در انتها نیز مقایسه‌‌ی اقتصادی بین دو راکتور بزرگ با فناوری جدید (هوالونگ وان چینی و وی وی ای آر-1200)، راکتور ماژولار شناور روسیه (KLT-s) و یک راکتور ماژولار گازی دما بالا متعلق به چین (HTR-PM) انجام شد که در نتیجه، رقابت اقتصادی بین بازار راکتورهای بزرگ جدید و ماژولار نمایان گردید.
کلیدواژه ها