مطالعه تأثیر کاشت یون نیتروژن بر روی نانوساختار و ویژگی سختی لایه های نازک زیرکونیوم انباشت شده بر روی زیرلایه های فولاد زنگ نزن 304

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
یکی از روش‎های رایج برای بهبود و تغییر خصوصیات ساختاری، سایشی و خوردگی، ایجاد لایه نازک و مقاوم به وسیله فرآیند کاشت یون است. در این فرآیند با استفاده از شتابدهنده‎ها، یون‎های مختلف را به صورت جانشینی و یا بین‎نشینی در سطح قطعات فلزی و یا غیرفلزی قرار می‎دهند. در این مقاله تلاش شده است خواص ساختاری و همچنین خواص مکانیکی (سختی) پوشش‎های زیرکونیوم لایه‎نشانی شده با روش پوشش‎دهی یونی برروی فولاد زنگ‎نزن 304 که با یون‎های نیتروژن کاشت شده‏اند، مورد بررسی قرار بگیرد. به این منظور پوششی از زیرکونیوم به ضخامت 100 نانومتر بر روی فولاد زنگ‎نزن 304 به روش تبخیر با باریکه الکترونی انباشت شده است. عملیات کاشت یون نیتروژن در دمایK 400 و دوز 2-N+cm 1017× 5 در انرژی‎های keV 10، 20، 40 و 80 انجام شد. بررسی بلورنگاری و آزمون سختی‎‎سنجی برای نمونه‎های مختلف انجام شد. همبستگی میان نتایج آزمون با درنظر گرفتن افزایش میزان انرژی کاشت، انرژی بهینه keV 40 را برای ساخت نمونه با بالاترین میزان سختی معرفی کرد.
کلیدواژه ها